wyszukiwanie zaawansowane
» Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klientowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 
1.1 Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu . Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Przedsiębiorstwo Hurtowo-Detaliczne „Książnica Polska” Spółka z o.o., Olsztyn 10-959, pl. Jana Pawła II 2/3 lub za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@czytay.pl.

2.1 Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (faktura lub paragon, wyciąg z karty).
 
3. Sklep niezwłocznie potwierdzi Klientowi na wskazany przezeń adres e-mail, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 
4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

5. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

6. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem  umowy, od której odstąpił na własny koszt.
 
7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
8. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru wraz z kosztami wysyłki towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep). Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni kalendarzowych zgodnie z zasadami zwrotu nadpłat opisanymi w Dziale 5 "Formy płatności i nadpłaty". Koszt odesłania towaru przez Klienta odstępującego od umowy nie podlega zwrotowi.
 
8.1 Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 
8.2 Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy – o prawach konsumenta z dnia  30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827) ,w szczególności w odniesieniu do umów:

 
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 Formularz odstąpienia od umowy

Przejdź do strony głównej
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Oprogramowanie sklepu shopgold.pl